Kā apgūt valodu

Ir cilvēki, kuriem vieglāk izdodas apgūt valodu un ir tādi, kuriem smagi jāstrādām lai to izdarītu. Izvēlieties, lūdzu, savu atbildi par valodas apguvi, norādot to aptaujā.

Advertisements

Domātāji un dzejnieki par valodu

Domātāji un dzejnieki par valodu

Valoda – domu ietērps. /S. Džonsons/

Valoda ir pilsēta, kuras uzcelšanā ikviens cilvēks iemūrējis savu akmeni. /Emersons/

Valoda nevar būt bez domas, doma var būt bez valodas. /Rainis/

Valoda – nevis domas dēls, bet gan tēvs. /Vailds/

Mūzika patiešām ir visas cilvēces kopīgā, savstarpējā valoda. /K. Vēbers/

Visu, ko saka prāts, var pārtulkot visās valodās; visu, ko saka jūtas,- nevienā. /Rainis/

Izglītība – vienīgais dievišķais un nemirstīgais mūsos, un divas lietas – saprāts un valoda – ir labākais cilvēkā. /Plutarhs/